برگزاری جلسه کمیته انضباطی سازمان

photo_2021-02-05_14-29-23

 

در روز جمعه مورخ 99/11/17 ساعت 10 صبح جلسه کمیته انضباطی سازمان با حضور کلیه اعضاء و مهمانان ویژه در محل سازمان برگزار گردید که در این جلسه حدود 15 پرونده مطرح گردید ومقرر شد جهت سلامت ناوگان وصلابت سازمان نسبت به اجرای دقیق مصوبات اهتمام لازم به عمل آید .