لطفی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ملایر در روز ملی حمل ونقل از جناب آقای محمد رضا سعدی راننده تاکسی پیکان که واقعا در امر نگهداری و مراقبت از تاکسی حساسیت ویژه ای دارد و مواظبت کاملی از تاکسی اش دارد کمال تشکر و قدردانی را بیان داشت و مقرر گردید در مراسم ها و همایش‌های آینده از ایشان تقدیر و تجلیل بعمل آید .