جلسه بررسی مشکلات ترمینال

در روز پنجشنبه مورخ 1402/10/14 جلسه ای با حضور معاونت اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای ،رئیس سازمان حمل و نقل، مسئول گشت وبازرسی سازمان ، ناظر ترمینال ،پیمانکار ترمینال ، مدیران عامل تعاونی های مسافربری و مسئول تاسیسات سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری تشکیل و پیرامون مسائل و مشکلات ترمینال ها بحث و گفتگو شد که مقرر شد شرکت های تعاونی همکاری لازم را در حفظ و نگهداری مجموعه ترمینال با پیمانکار و سازمان داشته باشند و نسبت به پیگیری مصوبات صورت گرفته مبادرت ورزند.