برگزاری اولین جلسه سرویس دانش آموزی سال 1402

در روز شنبه مورخ 1402/04/24 اولین جلسه هماهنگی سرویس دانش آموزی سال تحصیلی 1403-1402 با حضور مسئول سرویس دانش آموزی اداره آپ شهرستان ملایر و نمایندگان اولیاء ،نمایندگان مدیران ورئیس سازمان حمل ونقل و کارشناس سامانه سپند سازمان در محل سازمان حمل ونقل بار و مسافر تشکیل شد که در این جلسه کلیه مشکلات ناشی از سرویس دانش آموزی در سنوات قبل مخصوصاً سال 1401 مورد بررسی قرار رگفت و در نهایت مواردی مصوب گردید و مقرر شد جلسات به طور دائم برگزار گردد.