مردم رانندگان متخلف را به سازمان معرفی نمایند

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری با اشاره به افزایش نرخ کرایه تاکسی در سال 1402 گفت با توجه به افزایش تقریباً 60 درصدی که طبق مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر و تائید کمیته انطباق انجام و اجرایی گردیده ، از شهروندان عزیز درخواست می کنیم هرگونه تخلف رانندگان را در خصوص دریافت کرایه اضافی با شماره های 137 شهرداری و 33352830 گشت وبازرسی این سازمان گزارش دهند.در ضمن رانندگان می بایست نرخ کرایه را در معرض دید مسافرین محترم نصب نمایند