بازدید از اتوبوسرانی و معاونت حمل ونقل و ترافیک قزوین

در روز یکشنبه مورخ 1401/08/29 ریاست سازمان حمل ونقل بار و مسافر به همراه مهندس جمور کارشناس ارشد ترافیک شهرداری از مجموعه سازمان اتوبوسرانی و حمل ونقل و ترافیک شهرداری قزوین بازدید میدانی به عمل آوردند و در این بازدید مذاکراتی با مدیرعامل اتوبوسرانی در خصوص اتوبوس تشریفاتی و دیگر مسائل انجام شد.در ادامه ضمن ملاقات با مهندس رشنو مسئول اطاق مانیتورینگ معاونت حمل ونقل گفتگوی دوستانه صورت گرفت و در نهایت از دوربین های سطح شهر و ایستگاه های تاکسی و اتوبوس بازدید به عمل آمد

 

photo_2022-11-22_13-24-58 photo_2022-11-22_13-25-06 photo_2022-11-22_13-25-18