برگزاری جلسه سرویس دانش آموزان در استانداری همدان

photo_2022-09-11_22-12-14

 

در روز شنبه مورخ 1401/06/19 اولین جلسه کارگروه سرویس دانش آموزان جهت سال تحصیلی 1402-1401 در محل دفتر کار معاونت محترم فنی و عمرانی استانداری همدان با حضور اعضا تشکیل گردید . در این جلسه اقدامات انجام شده در خصوص سامانه سپند دانش آموزی توسط شهرهای شرکت کننده بازگو و بیان شد و مشکلات سامانه نیز عنوان شد و مقرر گردید ادارات مرتبط در خصوص انجام طرح سپند نهایت تلاش و جدیت را در جهت امنیت و آسایش دانش آموزان و اجرایی شدن سامانه اعمال نمایند. همچنین پلیس راهور با همکاری شهرداری و سازمان های حمل ونقل با سرویس های غیرمجاز برخورد لازم را داشته باشد.