صورتجلسه کمیته فنی ترافیکی

photo_2022-08-24_14-07-34

 

در روز چهارشنبه مورخ 1401/06/02 ساعت 11:00 صبح جلسه ای با حضور جناب سرهنگ ساکی رئیس پلیس راهور ، مهندس روح بخش دبیر شورای هماهنگی ترافیک فرمانداری ویژه ،مهندس دماوندی رئیس اداره ترافیک شهرداری ملایر ، مهندس جمور کارشناس خبره ترافیک و لطفی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر در محل سازمان حمل ونقل تشکیل گردید که در این جلسه نقاط و گره های ترافیکی سطح شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوباتی جهت تسهیل و روان سازی و کاهش ترافیک در خیابان فخریه و میدان زندیه صورت پذیرفت و مقرر گردید مصوبات کمیته فنی جهت تائید و تصویب نهایی به شورای هماهنگی ترافیک شهرستان در فرمانداری ویژه ارسال و انشاله پس از تصویب سریعاً اجرا گردد.

در این جلسه اعضاء کمیته فنی با توجه به مشکلات زیرساخت شهری و خیابان ها و کوچه ها به این نتیجه رسیدند که از داشته ها نهایت استفاده لازم برده شود و با موقعیت فعلی خیابان های سطح شهر تصیم گیری ها انجام گردد.