سفر ریاست محترم جمهوری به استان همدان

 

در روز سه شنبه مورخ 1401/05/06 تعداد 10 دستگاه اتوبوس درون شهری به همراه یک دستگاه اتوبوس رزرو ، یک دستگاه اتوبوس امداد در معیت تعدادی از همکاران و مکانیک و گشت وبازرسی سازمان جهت انتقال همشهریان و مردم عزیز ملایر به شهر همدان جهت استقبال از ریاست محترم جمهوری با هماهنگی شهردار محترم و فرمانداری ویژه ملایر اعزام گردیدند . لطفی در این خصوص تصریح کرد با توجه به فرسودگی اتوبوس های درون شهری سازمان  الحمدلله این اعزام با موفقیت انجام گردید منتهی فقط در برگشت یک دستگاه اتوبوس ایراد فنی پیدا کرد که آنهم با تلاش مکانیک و دیگر همکاران فنی به پارکینگ سازمان جهت تعمیرات بعدی منتقل گردید.

 

photo_2022-07-28_17-34-39 photo_2022-07-28_17-34-40