تعمیر و تجهیز ایستگاه های اتوبوس

لطفی رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری اعلام کرد در جهت اجرای مصوبات طرح استقبال از بهار 1401 این سازمان نسبت به جمع آوری تابلوهای قدیمی و فرسوده ایستگاه های تاکسی در سطح شهر اقدام نموده است . وی همچنین اعلام کرد در جهت رفاه حال تاکسیداران و مشخص شدن منطقه ایستگاه تاکسی در سطح شهر، ایستگاه های تاکسی خط کشی گردیده است

 

photo_2022-03-08_10-06-42 photo_2022-03-08_10-06-47

photo_2022-03-08_10-06-50