برگزاری جلسه با سرخط های تاکسیران

photo_2021-12-07_23-19-06

 

در روز سه شنبه مورخ 1400/09/16 ساعت 3 بعداز ظهر جلسه ای در محل مهمانسرای پارک شهرداری با حضور کلیه مسئولین خطوط تاکسیرانی و سرخط ها و رئیس و بازرسی سازمان حمل ونقل بار و مسافر برگزار  گردید . در این جلسه نماینده کل تاکسیرانان در کمیته انظباطی سازمان برای مدت دو سال دیگر مجدداً انتخاب گردید و برادر ابوالقاسم عباس پور با اتفاق نظر همه آرا جهت دو سال دیگر نماینده کل تاکسیرانان ملایری در سازمان و جلسات انتخاب گردید.