فعالیت سازمان در رزمایش سپاه ملایر

photo_2021-11-19_21-19-37

 

در روز جمعه مورخ 1400/08/28 سازمان حمل ونقل بار و مسافر تعداد 8 دستگاه اتوبوس جهت انتقال بسیجیان  ، ماموران و همشهریان در نقاط از پیش تعیین شده در سطح شهر اعزام نموده و نسبت به خدمات رسانی و سرویس دهی کامل تا پایان مانور و رزمایش اقدام نموده . همچنین از چند روز قبل روزانه دو دستگاه اتوبوس با سپاه ناحیه ملایر و بسیج اقشار همکاری وخدمات رسانی و فعالیت داشته اند.