تاکسیران آتش نشان ملایری اطفا حریق کرد

man-with-extinguisher-fighting-59653397-min

 

در روز چهارشنبه مورخ 1400/08/11 برادر بیژن ابراهیمی تاکسیران ملایری در خیابان قائم مقامی با استفاده از کپسول آتشنشانی خود که در داخل تاکسی داشت خودرویی که دچار حریق شده بود را  تا رسیدن نیروهای امدادی آتش نشانی اطفا حریق نمود.
لطفی رئیس سازمان مدیریت و حمل ونقل بار ومسافر بیان نمود تجهیز ناوگان حمل ونقل درون شهری خصوصاً تاکسی های به کپسول آتش نشانی یه ضرورت محسوب می شود تا رانندگان و تاکسیرانان بتوانند در مواقع ضروری و لحظات اولیه آتش سوزی اقدام به خاموش نمودن آتش نمایند . همچنین سازمان در نظر دارد نسبت به اجرای طرح تاکسی های آتش نشان با همکاری سازمان آـش نشانی شهرداری ملایر اقدام نماید . لطفی همچنین گفت در سال گذشته در جهت حمایت از تاکسیرانان سرخط و مسئولین خطوط ، سازمان به هر نفر یک کپسول آتش نشانی اهدا نمود. همچنین کلاس های آموزش مقدماتی آتش نشانی توسط پرسنل سازمان آتش نشانی جهت تاکسیرانان برگزار گردیده و این سازمان قصد دارد این آموزشها را ادامه دهد.