نشست رئیس سازمان با هیئت مدیره شرکت تعاونی تاکسیرانی ملایر

photo_2021-11-03_20-00-42

 

در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی تاکسیرانی ملایر در محل سازمان حمل ونقل بار ومسافر نشست صمیمانه ای داشتند که در این جلسه موارد سرویس دانش آموزان و توزیع لاستیک و روغن بین تاکسیرانان و دیگر موارد بررسی شد و رئیس سازمان اعلام کرد در راستای خدمات رسانی بهتر وبیشتر به تاکسیرانان در چارچوب قوانین از شرکت تعاونی حمایت و پشتیبانی خواهد کرد