برگزاری اولین جلسه کمیته انضباطی سازمان

در روز شنبه مورخ 1400/08/01 در ساعت 16 عصر اولین جلسه کمیته انضباطی سازمان با حضور کلیه اعضا اعم از ( نماینده فرمانداری ویژه-نماینده شورای اسلامی شهر-رئیس پلیس راهورو – نماینده تاکسیرانان- ریاست حراست شهرداری -رئیس سازمان -مسئول گشت وبازرسی سازمان) برگزار شد . در این جلسه پرونده های مطروحه بحث ،تبادل نظر و تصمیم گیری گردید . لطفی رئیس سازمان اظهار داشت الحمدله کلیه تاکسیرانان و رانندگان اکثر موارد و نکات و دستورالعمل های سازمانی را رعایت نموده و در برخی موارد مشکلاتی وجود دارد که آ« هم طبیعی است و برابر مقررات اعمال قانون خواهند گردید .

 

photo_2021-10-23_15-29-02

 

photo_2021-10-23_15-28-54