بازدید شهردار محترم از سازمان حمل و نقل بار و مسافر

14755303_233

در روز یکشنبه ساعت 7 صبح شهردار ملایر جناب آقای مهندس فرجی از محل سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری بازدید به عمل آوردند و با رئیس سازمان نشست و گفتگو داشتند . در این گفتگوی دو ساعته کلیه مشکلات و معضلات و کمبودهای سازمان مطرح و مورد بحث قرار گرفت و مقرر گردید سازمان با تمام قوا در جهت خدمات رسانی به مردم وهمشهریان تلاش نماید و شهردار نیز مساعدت وتلاش خود را دریغ نورزند . همچنین در خصوص کمبودهای موجود سازمان نیز پیگیری های لازم را به عمل آورند.