معارفه شهردار جدید ملایر

photo_2021-09-23_09-48-15

 

در روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31 در سالن جلسات فرمانداری ویژه شهرستان ملایر جلسه تودیع و معارفه شهردار ملایر با حضور مسئولین شهرستانی و استانی و نمایندگان محترم برگزار گردید و از مهندس بابایی شهردار اسبق تقدیر به عمل آ»د و با حکم استاندار محترم ، مهندس مجید فرجی رسماً از امروز سکاندار هدایت شهرداری ملایر گردید.