ادامه روند ضدعفونی تاکسیها و ترمینال ها

سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ملایر با توجه به شیوع موج پنجم کرونا در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی و آسوده خاطر بودن همشهریان و تاکسیرانان نسبت به ضدعفونی کردن و گند زدایی تاکسیهای فعال در سطح شهر و مجموعه ترمینال ها و ساختمان شرکت تعاونی تاکسیرانی به صورت مستمر اقدام نموده است..همچنین سازمان در باب واکسینه شدن تاکسیرانان پیگیری های بسیار زیادی انجام داده و لیست رانندگان ناوگان حمل و نقل درون شهری را به اتحادیه تاکسیرانی های شهی کشور و مرکز بهداشت ملایر نیز ارسال نموده است.

 

photo_2021-08-09_21-26-34

 

photo_2021-08-09_21-24-32

 

photo_2021-08-09_21-26-29