خرید لاستیک و صندلی جهت بازسازی اتوبوس ها

لطفی رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ملایر از بازسازی 4 دستگاه از اتوبوس های مالکیتی سازمان خبر داد. وی افزود در سال 1399 از محل اعتبارات بلاعوض بودجه به ازای هر دستگاه اتوبوس مبلغ 175 میلیون تومان بابت بازسازی  و و جهت دو دستگاه مبلغ 350 میلیون تومان از طرف سازمان شهرداری ها به حساب ذیحسابی شهرداری پرداخت شده که با توجه به نظر اعضا کمیته فنی استانداری مقرر گردید سازمان نسبت به تعمیر وتجهیز و بازسازی آنها اقدام نماید.