خرید لاستیک و صندلی جهت بازسازی اتوبوس ها

لطفی رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ملایر از بازسازی ۴ دستگاه از اتوبوس های مالکیتی سازمان خبر داد. وی افزود در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات بلاعوض بودجه به ازای هر دستگاه اتوبوس مبلغ ۱۷۵ میلیون تومان بابت بازسازی  و و جهت دو دستگاه مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان از طرف سازمان شهرداری ها به حساب ذیحسابی شهرداری پرداخت شده که با توجه به نظر اعضا کمیته فنی استانداری مقرر گردید سازمان نسبت به تعمیر وتجهیز و بازسازی آنها اقدام نماید.