نصب جدا کننده در ایستگاه های تاکسی

سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر شهرداری ملایر در جهت حمایت از حقوق تاکسیرانان زحمتکش ، کل ایستگاه های تاکسی سطح شهر را با نصب جدا کننده (گل میخ، استوپر و استوانه) از دیگر نقاط خیابان متمایز و جدا نمود. و تاکسیرانان عزیز هم از این اقدام سازمان ابراز رضایت مندی نمودند.

photo_2021-07-11_07-39-30 (2) photo_2021-07-11_07-39-31 photo_2021-07-11_07-39-32 photo_2021-07-11_07-39-34 photo_2021-07-11_07-39-36 photo_2021-07-11_07-39-37 photo_2021-07-11_07-39-44