انتقال دفتر شرکت حمل ونقل محبان به ترمینال بزرگ

با عنایت به مصوبه شورای ترافیک شهرستان و در جهت حفظ قداست شهر و رانندگان غرفه ای از ترمینال بزرگ برون شهری به عنوان دفتر کار شرکت محبان با مدیرعاملی برادر غیاثوند در اختیار ایشان قرار گرفت و مقرر گردید کلیه خودروهای مسافربر برون شهری و روستایی و شخصی با حمایت پلیس راهور به داخل ترمینال هدایت گردند

photo_2021-06-12_08-58-33

 

photo_2021-06-12_08-59-15