بازدید کارشناسان استانداری از اتوبوسرانی ملایر

در روز یکشنبه مورخ 1400/02/12 هیئت سه نفره استانداری در خصوص بازسازی اتوبوس های سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری ملایر از محل سازمان و کل اتوبوس های سازمان مستقر در پارکینگ بازدید میدانی به عمل آورند و مشکلات اتوبوس ها را یادداشت نمودند و مقرر گردید مراتب طی صورتجلسه ای جهت انجام عملیات بازسازی به سازمان گزارش داده شود.

 

photo_2021-05-02_13-30-57 photo_2021-05-02_13-30-58 photo_2021-05-02_13-30-59