خرید و توزیع کپسول آتش نشانی

در راستای اشاعه فرهنگ ایمنی و آتش نشانی و در جهت تقدیر وتشکر از زحمات سرخط های تاکسیران و مسئولین خطوط تاکسیرانی ، سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری ملایر نسبت به تهیه وتوزیع کپسول آتش نشانی پودر گاز ویژه خودرو جهت نصب در تاکسی، بین آنها اقدام نمود که این مهم با استقبال تاکسیرانان عزیز مواجه گردید .

photo_2021-03-15_08-26-32 photo_2021-03-15_08-26-31 photo_2021-03-15_08-26-30 photo_2021-03-15_08-26-29