اقدامات سازمان در اولین سالگرد شهادت سردار دلها

سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر شهرداری ملایر به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی نسبت به نصب بنر در جلو سازمان و چاپ و نصب پوستر و بروشور مزین به عکس سردار در روی تاکسیها و اتوبوس ها و توزیع بین همشهریان اقدام نموده است

photo_2021-01-09_08-16-38

photo_2021-01-09_08-16-42

photo_2021-01-09_08-16-53