بررسی مشکلات تاکسیرانان

در روز چهارشنبه مورخ 99/08/07 نماینده محترم فرمانداری ویژه شهرستان ملایر در معیت رئیس سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری ملایر جهت بررسی مشکلات در ایستگاه های تاکسی حضور یافتند و از نزدیک مشکلات تاکسیرانان را رصد و مشاهده نمودند و مقرر شد سازمان با همکاری ادارات مربوطه و پلیس راهور نسبت به مرتفع کردن مشکلات آنها اقدام نماید.

 

photo_2020-10-29_10-10-24 photo_2020-10-29_10-10-23 photo_2020-10-29_10-10-21 photo_2020-10-29_10-10-20