بازدید معاونت محترم عمرانی فرمانداری ویژه و رئیس اداره راهداری از پایانه ها

photo_2020-10-11_22-10-40 photo_2020-10-11_19-32-43

 

در روز شنبه مورخ 99/07/19 جناب آقای مهندس باویسی به همراه مهندس صفوی زاده و برخی مسئولین دیگر از روند ضد عفونی کردن و گندزدایی ترمینال ها و اتوبوس ها بازدید به عمل آوردند.