دیدار با مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی قزوین

photo_2020-09-08_14-23-17

 

لطفی رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ملایر در روز دوشنبه مورخ 99/06/17 با جناب آقای مهندس ایران خواه مدیرعامل محترم سازمان اتوبوسرانی قزوین و ریاست محترم هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور دیدار وگفتگو دوستانه داشتند که در این دیدار  خصوص مشکلات سازمان های اتوبوسرانی شهرهای کوچک مورد بحث قرار گرفت