اضافه شدن یک دستگاه اتوبوس شهاب بازسازی شده به ناوگان حمل ونقل ملایر

photo_2020-09-08_14-29-32لطفی رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ملایر اعلام کرد با پیگیری های مکرر و متعدد از اتحادیه اتوبوسرانی شهری کشور مبنی بر پرداخت یارانه و لوازم وقطعات و تخصیص سهمیه ملایر به شهرستان قزوین طی توافقات به عمل آمده با سازمان اتوبوسرانی قزوین یک دستگاه اتوبوس شهاب بازسازی شده تحویل سازمان حمل ونقل بار و مسافر ملایر گردیده است . لطفی تشریح کرد اتوبوس فوق از صفر تا صد بازسازی شده و در حال حاضر آماده فعالیت و بهره برداری جهت خدمات رسانی به شهروندان می باشد.