تشکیل جلسه سرویس دانش آموزی

photo_2020-09-03_17-42-24

 

در روز پنجشنبه مورخ 99/06/13   با توجه به ضرورت امر و بازگشایی مدارس جلسه ای با حضور مسئولین اداره آموزش و پرورش و پلیس راهور و نماینده فرمانداری ویژه ملایر و بازرسان و کارشناسان سازمان حمل ونقل بار و مسافر ملایر تشکیل گردید و پیرامون ویروس کرونا و بازگشایی مدارس با این وضعیت و سامانه سپند دانش آموزی بحث هایی صورت پذیرفت و در نهایت نرخ کرایه سرویس دانش آموزان مربوط به سال تحصیلی 1400-1399 به رئیس کارگروه ماده 18 پیشنهاد گردد و نظر نهایی در جلسه بعدی تعیین شود