اجرای عملیات تب سنجی از تاکسیرانان

photo_2020-08-11_19-28-07

 

در راستای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر عملیات تب سنجی از تاکسیرانان را اجرایی نمود و توسط بازرسان سازمان همه روزه این اقدام صورت می پذیرد