ملاقات با معاونت محترم امور شهرداریها

photo_2020-07-23_11-15-51

 

لطفی رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهردرای ملایر در روز دوشنبه 99/04/30 با جناب آقای رجب صلاحی معاون محترم امور شهردرایها وسرکار خانم حصاری مدیرکل دفتر حمل ونقل و ترافیک سازمان شهرداریها ودهیاری های کشور در باب امورات سازمان و اتوبوس های سازمان گفتگو و دیدار داشتند