راه اندازی سامانه صدور مرخصی آنلاین

imagesبه استحضار مالکین محترم تاکسی می رساند در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و همچنین لزوم دسترسی سریع و دائمی مالکین تاکسی در شبانه روز سامانه صدور مرخصی آنلاین در سایت سازمان فراهم گردیده است . لذا متقاضیان می توانند با وارد کردن شماره ملی خود در قسمت صدور مرخصی آنلاین برگه مرخصی خود را دریافت نمایند