اقدام جهادی کارکنان سازمان حمل و نقل بار و مسافر در راستای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا

اقدام جهادی کارکنان سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهردای ملایر با  تهیه و آماده سازی مواد ضدعفونی کننده و پمپ آب پاش دستی و  توزیع بین تاکسیرانان و رانندگان اتوبوس شهری در راستای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا مورخ  ۹۸/۱۲/۱۲

photo_2020-03-03_11-09-32 photo_2020-03-03_11-09-33 photo_2020-03-03_11-09-31 photo_2020-03-03_11-09-41 photo_2020-03-03_11-09-43 photo_2020-03-03_11-09-29photo_2020-03-03_11-15-49 photo_2020-03-03_11-15-53