برگزاری سی و پنجمین مجمع اتوبوسرانیهای شهری کشور

در روز 5 شنبه مورخ 98/11/03 سی و پنجمین جلسه مجمع اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور در شهر کرمان با حضور مدیران عامل سازمان های اتوبوسرانی و روسای سازمان های حمل ونقل بار ومسافر سراسر کشور و همچنین با حضور آقای جمالی نژاد رئیس سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و آقای مسلم خانی مدیرعامل اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور و دکتر شوشتری حراست سازمان شهرداریها برگزار گردید . در این جلسه کلیه مشکلات سازمان های اتوبوسرانی مطرح وبررسی گردید و در نهایت برادر طاهری رئیس سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهر ایلام به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره اتحادیه از بین سه کاندیدا انتخاب گردید.

 

IMG_1700 IMG_1677 IMG_1736 IMG_1742 IMG_1722