غیر قانونی بودن فعالیت مسافربرهای شخصی

لطفی رئیس سازمان حمل ونقل بار وسمافر شهرداری ملایر درباره گزارش تخلفات برخی از رانندگان تاکسی مبنی بر دریافت کرایه اضافی اظهار داشت بازرسان تعزیرات حکومتی به صورت نامحسوس به برخی از خطوط تاکسیرانی مراجعه کرده بودند و پس از بررسی و کنترل اعلام کردند که تخلفی صورت نگرفته است .
ایشان افزود فعالیت مسافربران شخصی غیرقانونی است و ما نظارتی بر آنها نداریم ومتاسفانه مسافربران شخصی از این موضوع مستثنی هستند و به دلیلی اینکه نظارتی بر آنها وجود ندارد . نرخ کرایه خودشان را افزایش داده اند . وی ادامه داد از نظر ما فعالیت آنها غیرقانونی است و پلیس باید در فاز اول با آنها برخورد کند و ما نمی توانیم با آن برخورد کنیم