برگزاری جلسه بررسی خط حمل ونقلی و تاکسی حاجی آباد

در روز سه شنبه مورخ 98/09/26 ساعت 16 عصر با حضور شورای اسلامی روستای حاجی آباد و دهیار روستا و برادر احمدی کارشناس ترافیک فرمانداری ویژه و برادر ابوالحسنی کارشناسی بخشداری مرکزی ،بازرسی سازمان، وتنی چند از مسافربران ورانندگان خط حاجی آباد وآقای غیاثوند مدیر شرکت حمل ونقل محبان در محل سازمان برگزار گردید .
در نهایت پس از شنیدن اظهارات همه اعضا مقرر گردید سازمان برابر مقررات و قانون نسبت به تقویت خط تاکسی روستای حاجی آباد و ساماندهی این خط اقدامات لازم را انجام نماید.

IMG_1586

 

IMG_1588