برگزاری جلسه کمیته انسانی شهرداری ملایر

در روز سه شنبه  مورخ 98/07/30 جلسه کمیته منابع انسانی در محل دفتر کار شهردار محترم ملایر با حضور کلیه اعضا تشکیل و برگزار گردید که در این جلسه موضوعات پرسنلی سازمان ونیروهای سازمان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد شهرداری محترم جهت تقویت گشت و بازرسی سازمان ،تعداد نیروهای لازم سازمان را بررسی و در اولویت کاری قرار دهد

 

IMG_1466 IMG_1470