توزیع رینگ ولاستیک بین رانندگان اتوبوس

لطفی رئیس سازمان حملو نقل بار ومسافر شهرداری ملایر عنوان کرد در جهت ارتقا ایمنی و امنیت بیشتر همشهریان عزیز و همچنین حمایت از قشر زحمتکش رانندگان ناوگان اتوبوسرانی سازمان اقدام به توزیع رینگ فولادی و لاستیک بین رانندگان استیجاری اتوبوس نموده است .
لطفی اظهار داشت در جهت سلامت و سالم بودن ناوگان حملو نقل عمومی نسبت به بازدید دوره ای و بررسی وضعیت ظاهری و باطنی اتوبوس و معاینه فنی اتوبوس ها اقدام می گردد

IMG_1420 IMG_1424 IMG_1425