ترمیم وتعویض سقف پایانه مسافربری برون شهری

لطفی رئیس سازمان حمل ونقل بار ومسافر ملایر اعلام کرد طی هماهنگی با شهردار و ریاست هیئت مدیره سازمان با توجه به اینکه سقف شیشه ای ساختمان ترمینال برون شهری نیاز به بازسازی داشت مصالح مورد نیاز خریداری و مقرر گردید پیمانکار مربوطه با نظارت متصدی ترمینال نسبت به تعویض سقف ساختمان ترمینال اقدامات لازم را انجام نماید

photo_۲۰۱۹-۰۹-۰۲_۰۷-۱۳-۰۲

 

photo_۲۰۱۹-۰۹-۰۲_۰۷-۱۲-۳۱

 

photo_۲۰۱۹-۰۹-۰۲_۰۷-۱۲-۳۴