برگزاری مجمع عمومی سالیانه اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور

در روز شنبه مورخ 98/05/26  سی و ششمین جلسه مجمع عمومی اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور در شهر اردبیل با حضور مدیران عامل سازمان های تاکسیرانی و حمل و نقل بار ومسافر سراسر کشور برگزار گردید و در این جلسه بازرس اتحادیه و دو عضو هیئت مدیره اتحادیه با رای اعضا انتخاب گردید .
لطفی رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر ملایر با دستور شهردار محترم نیز در این جلسه شرکت نمود و از نزدیک با سرکار خانم حصاری مدیر کل رفتر ترافیک و حمل ونقل شهری سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و برادر ضامنی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور دیدار داشتند و پیرامون موارد ومباحث ومشکلات سازمان گفتگوهایی انجام دادند

photo_۲۰۱۹-۰۸-۱۹_۱۰-۱۸-۳۶ photo_۲۰۱۹-۰۸-۱۹_۱۰-۲۰-۲۶ photo_۲۰۱۹-۰۸-۱۷_۲۳-۴۶-۲۷ photo_۲۰۱۹-۰۸-۱۹_۱۰-۱۷-۰۵