برگزاری جلسه سرویس دانش آموزی

photo_۲۰۱۹-۰۸-۱۵_۱۱-۳۵-۰۵

در روز پنجشنبه مورخ 98/05/24 ساعت 9 صبح جلسه ای با موضوع سرویس دانش آموزی در محل اداره آموزش و پرورش ملایر با حضور لطفی رئیس سازمان حمل و نقل و برادر کریمی کارشناس طرح سپند سازمان و مدیران عامل شرکت های حمل و نقل دانش آموزی ، آقای مطلب مسئول سرویس دانش آموزی و آقای سلگی مدیر محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان ملایر تشکیل گردید
در این جلسه مقرر شد شرکت های حمل و نقل دانش آموزی هر چه سریعتر نسبت به جذب رانندگان واجد شرایط و معرفی آنها اقدامات لازم را مبذول فرمایند و ادارات مربوطه هم هر یک بر اساس وظایف محوله اقدامات لازم را در خصوص آماده سازی و اجرای طرح سپند به عمل آورند.