برگزاری مجمع اتحادیه اتوبوسرانیهای شهری کشور

در روز پنجشنبه مورخ 98/04/27 مجمع عمومی اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور در شهر مشهدمقدس با حضور مدیران عامل وروسای سازمان های حمل ونقل بار ومسافر و اتوبوسرانی کشور برگزار گردید .
در این مجمع ابتدا مشکلات سازمان های سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفت و اعضای علی البدل وجانشین هیئت مدیره و بازرس اتحادیه انتخاب شدند.
لطفی رئیس سازمان حمل و نقل بار ومسافر ملایر هم در این مجمع با دستور شهردار محترم ملایر شرکت داشت و ایشان بیان داشتند شرکت در این مجامع و جلسات برای سازمان امتیاز مثبت به همراه خواهد داشت  و تا حدودی از مشکلات سازمان های دیگر اطلاع و راهکارهایی با مشورت با همکاران مرتبط در جهت رفع آنها پیشنهاد و مورد بحث قرار می گیرد.

photo_۲۰۱۹-۰۷-۲۳_۰۶-۱۷-۵۱

 

photo_۲۰۱۹-۰۷-۲۳_۰۶-۱۷-۲۷

 

photo_۲۰۱۹-۰۷-۲۳_۰۶-۱۷-۴۰