برگزاری جلسه پرسش و پاسخ تاکسیرانان و مسئولین

در روز سه شنبه مورخ 98/04/18 ساعت جلسه ای با حضور با حضور جمع زیادی از نمایندگان خطوط تاکسی و سرخط های تاکسیرانان و برخی از تاکسیرانان با مسئولین سازمان حمل و نقل بار ومسافر شهرداری ملایر -اعضای هیئت مدیره سازمان -رئیس و هیئت مدیره شرکت تعاونی تاکسیرانی و جناب سرهنگ احمدی از پلیس راهور و آقای مهندس احمدی کارشناس حمل ونقل وترافیک فرمانداری ویژه برگزار گردید . در این جلسه که بیش از دو ساعت بطول انجامید اکثر تاکسیرانان به بیان مشکلات جاری و خطوط وایستگاه ها ومسافربران شخصی وفعالیت خودروهای اینترنتی ماکسیم واسنپ از دیدگاه خود پرداختند و مسئولین مربوطه هم با جان ودل شنوای درد دل و انتقادات وبعضا شکایات وپیشنهادات آن عزیزان بودند و در آخر مقرر گردید مسئولین در خصوص اجرایی شدن درخواست های تاکسیرانان زحمتکش از هیچ تلاشی فرو گذار نکرده و موارد ومسائل آنها را برابر مقررات پیگیری نمایند.

IMG_0844 IMG_0850 IMG_0859