قطع بیمه رانندگان غیر فعال کمکی تاکسی

در روز پنجشنبه مورخ 98/04/13  جلسه ای با حضور نماینده سازمان تامین اجتماعی ملایر و نماینده فرمانداری ویژه ملایر و رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر در محل سازمان در خصوص بیمه رانندگان برگزار گردید . در این جلسه لطفی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر طی مصوبات جلسه اعلام نمود از این پس بیمه رانندگان کمکی تاکسی که غیر فعال می باشند ودر صنوف و شغل های دیگر مشغول به فعالیت هستند با همکاری سازمان بیمه تامین اجتماعی ملایر قطع خواهد گردید .
همچنین ایشان بیان فرمودند با توجه به بسته بودن سایت بیمه تامین اجتماعی از سنوات قبل در جهت حمایت از قشر ضعیف و زحمتکش تاکسیران مجدانه از طریق اتحادیه تاکسیرانی کشور و سازمان بیمه تامین اجتماعی پیگیری لازم را انجام خواهند داد