بازدید شهردار محترم ملایر و اعضای شورای اسلامی شهر از شرکت تعاونی تاکسیرانی

بازدید شهردار محترم ملایرو اعضای شورای اسلامی شهر از شرکت تعاونی تاکسیرانی

در روز یکشنبه مورخ 07/11/97 رئیس سازمان حمل ونقل بار ومسافر ملایر در معیت شهردار محترم جناب آقای مهندس بابایی و برادر احمد هاشمی عضو محترم شورای اسلامی شهر ملایر وعضو شورای سازمان حمل ونقل بار ومسافر بازدیدی یک ساعته از شرکت تعاونی تاکسیرانی ملایر انجام دادند ودر این راستا پیرامون مشکلات شرکت تعاونی وخدمت انجام شده ودر حال انجام بحث ها وگفتگوهایی مطرح گردید واز زحمات مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت تعاونی در جهت خدمات رسانی به تاکسیرانان عزیز تشکر وقدردانی به عمل آمد.

 

photo_2019-01-28_11-32-20