توزیع مرغ منجمد و گوشت یخی بین تاکسیرانان

رئیس سازمان حمل ونقل بار ومسافر ملایر اعلام کرد :

در جهت حمایت از قشر زحمتکش تاکسیران با رایزنی و همکاری اداره محترم صنعت ،معدن وتجارت و اداره کار و رفاه اجتماعی گوشت منجمد و مرغ یخی توسط شرکت تعاونی تاکسیرانی ملایر واقع در محل ترمینال تهرا نبا نرخ دولتی و تعاونی بین تاکسیرانان توزیع گردید