انتخاب نماینده تاکسیرانان

جلسه انتخاب نماینده تاکسیرانان شهر ملایر با حضور نمایندگان خطوط و رئیس سازمان و مسئول گشت وبازرسی سازمان در محل شرکت تعاونی تاکسیرانان برگزار گردید که در آن جلسه پس از بررسی مشکلات تاکسیرانان در نهایت آقای ابوالقاسم عباس پور با اکثریت آراء به عنوان نماینده تاکسیرانان در امورات سازمان وکمیته انضباطی انتخاب گردید

 

photo_۲۰۱۹-۰۱-۰۴_۰۹-۱۱-۰۰