عقد تفاهم نامه با مركز معاينه فني

در روز چهارشنبه جلسه اي با حضور برادر پاكبين مسئول املاك شهرداري، برادر نوردي نماينده واحد ترافيك و برادر لطفي رئيس سازمان حمل ونقل بار ومسافر با آقاي زارع گنبدي مسئول معاينه فني زاگرس تشكيل شد كه پيرامون مشكلات اخذ معاينه فني و سامانه سيمفا بحث و گفتگو گرديد و در خصوص تخفيف به تاكسيرانان جهت اخذ معاينه فني گفتگوهايي انجام گرديد كه در نهايت مقرر گرديد در اين خصوص و در جهت حمايت از قشر تاكسيران با هماهنگي شهردار محترم تفاهم نامه اي تهيه و انجام پذيرد

 

photo_۲۰۱۹-۰۱-۰۳_۰۸-۰۰-۱۷photo_۲۰۱۹-۰۱-۰۳_۰۸-۰۰-۱۹ (2)