دفتر تاكسي اينترنتي ماكسيم در ملاير پلمپ شد

رئيس سازمان حمل ونقل بار ومسافر ملاير اعلام كرد :

با توجه به مذاكرات انجام شده با دادستان محترم ملاير و دستور صادره در خصوص تاكسي هاي اينترنتي (ماكسيم) كه بدون اخذ مجوز از شهرداري در سطح شهر فعاليت مي نمايند توسط اداره نظارت بر اماكن عمومي پلمپ گرديد.

photo_۲۰۱۸-۱۲-۳۱_۱۰-۴۰-۳۵

photo_۲۰۱۸-۱۲-۳۱_۱۰-۴۰-۳۸