راه اندازي خدمات بيمه شخصي ثالث خودرو در تعاوني تاكسيرانان

رئيس سازمان حمل ونقل بار ومسافر ملاير اعلام كرد با تلاش وپيگيري و رايزني شركت تعاوني تاكسيراني شعبه اي از بيمه سامان (بيمه شخص ثالث خودرو) جهت رفاه حال تاكسيداران و تاكسيرانان عزيز با تخفيفات ويژه در محل شركت تعاوني تاكسيراني ملاير واقع در ساختمان ترمينال تهران تاسيس گرديده واز روز يكشنبه مورخ 18/09/97 شروع به كار نموده است